Poradenství v potravinářství

Pro výrobce potravin nabízíme:

 • Hygienické a technologické poradenství v oblasti bezpečnosti potravin
 • Pomůžeme s přípravou , zavedením a udržováním systémů GFSI a ISO (Správná výrobní praxe - GMP, Správná hygienická praxe - GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, FSCC 22000, Gluten free)
 • Poradíme při volbě vhodného systému pro Váš provoz , typ certifikace;. Pomůžeme s výběrem nejvhodnější certifikační společnosti.
 • Nabízíme provádění interních auditů systémů GFSI a ISO
 • Připravíme provoz před externími audity obchodních řetězců (TESCO, apod.)
 • Pomůžeme s vypracováním potřebných dokumentů: sanitační a provozní řád, povinnosti vyplývající z DDD a další
 • Vypracujeme systém sledovatelnosti surovin se zpřísněným režimem(alergeny, GMO atd.)
 • Pomůžeme se zavedením značky BIO, a s návštěvami dozorových orgánů, provádějící kontroly a certifikace
 • Pomůžeme s výrobou a zavedením bezlepkové výroby, včetně komunikace se společnostmi zastupující celiaky v ČR i ve světě.
 • Nabízíme orientaci a znalost v technologiích výrob sušenek, oplatek, perníků, extrudovaných výrobků; tyčinek vyráběných za studena; mlynářství (výroba vloček)
 • Nabízíme činnosti kontroly výrob a distribuce potravin živočišného původu, prováděnou preventivní a dozorovou činností zaměřenou na zvířata
 • Práci externího manažera jakosti (nabídka pro menší podniky, které nemají vlastní zaměstnance zabývající se řízením systémů jakosti a zdravotní nezávadnosti)
 • Zprostředkujeme mikrobiologické a chemické rozbory potravin a pomůžeme s posouzením jejich výsledků s ohledem na platnou legislativu
 • Můžeme zastupovat organizace při jednáních se zástupci orgánů ochrany veřejného zdraví, SZPI, SVS a ČOI, příp. při certifikačních auditech výše uvedených systémů

 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci